park1_edited.jpg

JOGOŠENIE V PIEŠŤANOCH

Teplická 112, Piešťany 


pondelok a štvrtok

18:00 - 19:15

Aktívny fyzický štýl jógy, zameraný hlavne na samotné jógové pozície. Na posilnenie, ale zároveň zlepšenie mobility tela a samozrejme vedomý pohyb spojený s dychom.

Hodina obsahuje prvky power jógy, ale prebieha v pomalšom tempe, s dôrazom na prevedenie jednotlivých pozícií, vychutnanie si prítomného okamihu a pohybu vo vlastnom tele.

Príď vyskúšať, na chvíľku vypnúť a nasať pohodovú atmošku !


K dispozícii je 12 jogamatiek (kto prv príde ten prv berie), kapacita miestnosti zhruba 15 jogínov.

Registrovať sa netreba, stačí prísť (ideálne 10min pred začiatkom).
Príspevok na prevádzku 5euríčiek.
Vidíme sa !