park1_edited.jpg

JOGOŠENIE V PIEŠŤANOCH

Teplická 112


Pondelok & Štvrtok

18:00 - 19:15

Aktívny fyzický štýl jógy, zameraný hlavne na samotné jógové pozície. Na posilnenie, ale zároveň zlepšenie mobility tela a samozrejme vedomý pohyb spojený s dychom.

Príď vyskúšať, na chvíľku vypnúť a nasať pohodovú atmošku !

 

K dispozícii je 12 jogamatiek (kto prv príde ten prv berie), kapacita miestnosti zhruba 15 jogínov.


Registrovať sa netreba, stačí prísť (ideálne 10min pred začiatkom).

Vidíme sa ;)!